SLOSPE, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 27
026 01 Dolný Kubín

Tel: +421 43 5864471-2
Fax: +421 43 5865132
email: slospe@slospe.eu
OR Okresného súdu Žilina, zložka číslo: 11479/L
IČO: 36384143, IČ DPH: SK 2020131179

Bankové spojenie:Tatrabanka, a.s.

Egon Mertins
majiteľ
nákup, predaj

Mobil:+421 905 401986

slospe@slospe.eu

Ing. Marta Demeterová
majiteľ
ekonóm

Mobil:+ 421 905 505234

demeterova@slospe.eu

Bc. Peter Bekeš

referent správy lesov                  

Mobil:+421 905466113

peter.bekes@slospe.eu

Iveta Draganová
fakturácie, skladová evidencia
iveta@slospe.eu
Martina Gajdošová
sekretárka, administratívna pracovníčka

Tel: +421 43 5864471-2

Mobil: +421 905 920914

martina@slospe.eu

Ladislav Gajdoš
expedícia
Mobil: + 421 905 400376
Ján Homola
nákup, expedícia
Mobil: + 421 905 400152
Katarína Chylová
účtovníčka
katarina@slospe.eu
Kancelária

Mobil: + 421 905920914

Helena Sališová              

administratívna pracovníčka                          

helena.salisova@slospe.eu

Ing. Boris Demeter

referent pre

Miraqua a Thermotive    

Mobil: + 421 905933729         

boris.demeter@slospe.eu

POĽSKO:
SLOSPE Sp. z o.o.
Ul. Hanasiewicza 19/109
35-103 Rzeszów
Tel/Fax: +48 17 8505255-6

NIP: 684-22-99-936
REGON: 180073433

Bankové spojenie: ING Bank Slaski

Ewa Ciesielka
Riaditeľka poľskej organizačnej zložky

Nákup, predaj lepeného dreva - škárovka

Tel/Fax: +48 17 8505255-6

Mobil: +48 604955242

slospe@neostrada.pl

Waclaw Pelc
Ul. Hanasiewicza 19/109
35-103 Rzeszów

Nákup, predaj lepeného dreva - škárovka

Tel/Fax: +48 17 8505255-6

Mobil: +48 604211704

Malgorzata Zieba
administratívna pracovníčka
email:slospe@neostrada.pl